ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม – ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์สำหรับมหาวิทยาลัย

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม – ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์สำหรับมหาวิทยาลัย

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เอธิโอเปียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ประมาณ 84 กลุ่มอาศัยอยู่ แม้ว่าจะมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการเมืองตามชาติพันธุ์มีความสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศ เชื้อชาติกลายเป็นคุณลักษณะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในวาระทางการเมืองหลังจากที่แนวร่วมประชาธิปไตยปฏิวัติประชาชนแห่งเอธิโอเปีย (EPRDF) อ้างอำนาจในปี 2534 หลังจากการโค่นล้มระบอบเดิร์ก

ไม่นานหลังจากที่มันเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลทหารของ Mengistu Haile Mariam 

(ประธานของ Derg) รัฐบาลที่นำโดย EPRDF ได้แนะนำลัทธิสหพันธ์ที่มีชาติพันธุ์เป็นฐาน ตั้งแต่นั้นมา รัฐบาลได้อ้างว่าสหพันธ์ตามชาติพันธุ์เป็นวิธีเดียวที่จะขจัดความไม่เท่าเทียมกันที่ฝังแน่นระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่สืบทอดมาจากระบอบการปกครองในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐบาลจักรวรรดิ Haile Selassie (1930-1974) และระบอบการปกครอง Derg (1975-91)

อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจะโต้เถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความจำเป็นของตน แต่สหพันธ์ชาติพันธุ์ก็ถูกกล่าวหาว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และส่งเสริมการจัดการทางการเมืองที่มีชาติพันธุ์เป็นศูนย์กลาง มันถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่งเสริมเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการระดมทางการเมือง

ตามคำกล่าวของMuhabie Mekonnen Mengistuการเมืองกลายเป็นศูนย์กลางที่เชื้อชาติมากกว่าความกังวลร่วมกัน เช่น ประชาธิปไตย การพัฒนา ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน

Jon Abbinkยังแนะนำว่าหลังจากทศวรรษของความเป็นผู้นำ EPRDF วาทศิลป์ที่โดดเด่นในการเมืองของเอธิโอเปียคือเชื้อชาติ

สภาพแวดล้อมทางวิชาการ

เชื้อชาติและวัฒนธรรมหลากหลายมีอิทธิพลต่อระบบนิเวศทางสังคมและการเมือง และสิ่งนี้ขยายไปสู่สภาพแวดล้อมทางวิชาการด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐในเอธิโอเปียเป็นศูนย์กลางของความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อกิจวัตรประจำวันในมหาวิทยาลัย

มักเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าบริบททางวิชาการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ช่วยเพิ่มพูนการเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคลและสังคมของผู้เรียน จากการศึกษาโดยMenekse Eskiciระบุว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษาช่วยให้นักเรียนคิดได้อย่างหลากหลาย การคิดแบบอเนกประสงค์ยังจำเป็นสำหรับพลเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เชื่อมต่อถึงกันและเชื่อมต่อกันหลากหลาย

นอกจากนี้ ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรม ความแตกต่างด้านคุณค่าทางการศึกษาและวัฒนธรรมสามารถสะท้อนให้เห็นได้ง่ายในการมีส่วนร่วมและการอภิปรายของนักเรียน สิ่งนี้สร้างความหลากหลายในการเรียนรู้และวิธีการเข้าถึงความเป็นจริง มุมมองที่หลากหลายสามารถกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความร่วมมือและความร่วมมือ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง